Nútené adopcie v číslach

Tom Rahilly: “Náhradná starostlivosť poskytuje týmto deťom bezpečné prostredie a podporu. Nárast žiadostí o náhradnú starostlivosť poukazuje na to, že ľudia sú omnoho viac ostražití a viac si všímajú situácie, keď sú deti v ohrození. Ja to považujem za pozitívny vývoj.”

 

Ian Josehps: “Niektorí ľudia ma kritizujú za niečo,  čomu hovoria “extrémne názory”. Ale ak sudcovia v konaniach o nútených adopciách  detí podpisujú rozsudky na základe predsudkov voči rodičom a na základe dôkazov z druhej ruky, ktoré sú porovnateľné s rozsudkami vynesenými v Mao Ce-tungovej Číne alebo Stalinovom Ruskom, do akej kategórie potom patrím ja v porovnaní s týmito tyranmi?”

  • Veľká Británia je jediná krajina na svete, ktorá nedovolí rodičom verejne rozprávať o ich trápení v prípade, ak im deti odobral sociálny úrad
  • Veľká Británia je jediná krajina v Európe (okrem Chorvátska a možno Portugalska), ktorá povoľuje nútené adopcie.
  • Veľká Británia je jediná krajina na svete, ktorá trestá ľudí bez toho, aby sa dopustili zločinu. Tieto tresty sú ukladané na  súdnych konaniach vo veciach nútených adopcií. Teda na tzv. Rodinných súdoch.
  • Veľká Británia je jediná krajina v Európe, v ktorej vám odoberú dieťa na základe obvinenia z “citového zneužívania”,  alebo dokonca na základe možného (!) “budúceho citového zneužívania”. Teda na  základe predpovedí šarlatánov, že jedného dňa rodičia môžu citovo poškodiť svoje dieťa.
  • Veľká Británia je jediná krajina v Európe, v ktorej je povolená cenzúra rozhovorov medzi rodičmi a ich deťmi, ak im ich sociálny úrad odobral. Rodičia majú prísne zakázané rozprávať sa so svojimi deťmi o prebiehajúcom súdnom konaní (!), presne o tom konaní, ktoré sa bytostne dotýka života celej rodiny. Rodičia majú zakázané na stretnutiach zo svojimi odobranými deťmi používať slová ako – chýbaš mi, alebo ľúbim ťa….(!) Ak porušia tento zákaz, kontakt s dieťaťom sociálni pracovníci okamžite prerušia. Deti si potom často myslia, že rodičia ich neľúbia a nechcú.
“Toto všetko je hanbou našej demokracie a hanbou spravodlivosti v našej krajine. Spravodlivosti by mohlo byť zadosť učinené, ak by boli okamžite zmenené predpisy, aby všetky vyššie uvedené nezákonné praktiky boli zrušené a ochránili  rodičov a deti, ktorým hrozí trvalé odlúčenie.  Toto všetko sa dá zmeniť tak, že súdne konania o nútených adopciách detí by museli byť vypočuté pred porotou,” dodal Ian Josephs.

Zdroj: Ian Josephs pre detivsieti.org a MailOnline : http://www.dailymail.co.uk/news/article-2128465/10-000-children-taken-care-Numbers-doubled-past-years.html#ixzz1roqmTfHX

Prosím podporte náš web akoukoľvek finančnou čiastkou. Na tejto stránke pracujú dobrovoľníci a všetky vyzbierané peniaze budú použité výlučne na technické zabezpečenie webu venovaného rodinám a deťom uviaznutým v britskom sociálnom systéme. Ďakujeme !