Čo sa stane

Čo sa stane na konci mojich stretnutí so sociálnymi úradníkmi ?

Jedna z týchto vecí ↓   

 

Vaše dieťa ostane s vami na základe novej zmluvy. Táto zmluva bude obsahovať presný plán ako sa máte starať o vaše dieťa. Ak budete zmluvu dodržiavať, vaše dieťa s vami pravdepodobne ostane. Ak zmluvu dodržiavať nebudete, budete sa musieť zúčastniť súdneho konania, na ktorom vám bude dieťa odobrané.

alebo

Vaše dieťa pôjde do náhradnej starostlivosti k vašemu rodinnému príslušníkovi, alebo rodinnému priateľovi. Toto rozhodnutie môže byť dočasné a nechá vám čas, aby ste si mohli spraviť zmeny v živote, ktoré vám umožnia získať dieťa späť. Toto rozhodnutie však môže byť aj trvalé.

alebo

Dieťa vám bude odobrané do náhradnej starostlivosti. Ak nie ste schopní dohodnúť sa so sociálnym úradom na pláne starostlivosti o vaše dieťa a nemáte vyhovujúceho rodinného príslušníka alebo priateľa,  súd nariadi sociálnemu úradu, aby našiel náhradný domov pre vaše dieťa. Môže ísť o náhradnú rodinu alebo detský domov. Vaše dieťa ostane v náhradnej starostlivosti na veľa mesiacov (často navždy), pokiaľ súd rozhodne či ste, alebo nie ste schopní starať sa o svoje dieťa.

alebo

Ak vám odoberú dieťa, sociálny úrad s vami bude naďalej pracovať na zlepšení vašich schopností, aby sa vám dieťa mohlo vrátiť. Ale, príde čas, kedy  bude musieť rozhodnúť o budúcnosti vášho dieťaťa. Pokiaľ sociálny úrad usúdi, že vám nemôže vrátiť dieťa do opatery, stane sa toto – dieťa ostane v dlhodobej opatere u rodinného príslušníka, u rodinného priateľa, u človeka prideleného súdom (!) až do dovŕšenia 16. roku života dieťaťa, alebo bude adoptované (!).

 

 

Prosím podporte náš web akoukoľvek finančnou čiastkou. Na tejto stránke pracujú dobrovoľníci a všetky vyzbierané peniaze budú použité výlučne na technické zabezpečenie webu venovaného rodinám a deťom uviaznutým v britskom sociálnom systéme. Ďakujeme !

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.