Ako to funguje

Letter before proceedings ~ List pred začatím konania 

 

Miestny orgán štátnej správy má podozrenie, že sa poriadne nestaráte o svoje dieťa, takže vám zaslali upozornenie pred začatím súdneho konania. (Musíte si najať právnika, ak poberáte benefity, právne služby sú zdarma u ktorejkoľvek právnej kancelárie označenej ako Legal Aid) Toto upozornenie je často zasielané potom, ako miestny orgán už vypracoval plán na ochranu vášho dieťaťa, na základe ktorého ste postupovali, ale stále existujú ‘isté’ obavy. Táto upomienka je poslednou výzvou pre rodičov. Ak sa nebudete riadiť pokynmi, môžete očakávať súdne predvolanie a dieťa vám môžete byť odobrané.

 

Pre-proceeding meetings ~ Pred začatím konania

 

Listom vás vyzvali, aby ste sa dostavili na stretnutie pred začatím konania a porozprávali sa s úradníkmi o situácii  Na tomto stretnutí budete hovoriť o tom, ako môžete zmeniť výchovu a pristúp k svojim deťom a ako vám v tomto môže napomôcť sociálny úrad. Ak sa dohodnete na zmene spôsobu starostlivosti o vaše deti, sociálny úrad tieto informácie oficiálne zdokumentuje a vyzve vás k podpisu. Ak sa nebudete riadiť týmto oficiálne zdokumentovaným plánom, sociálny úrad vyzve súd, aby vám odobral deti. (Bez právnika nič nepodpisujte a na ničom sa nedohadujte!) 

 

Dodržiavanie plánu starostlivosti

 

Musíte dodržiavať plán starostlivosti o vaše deti, ktorý ste podpísali na Pre-proceeding meeting (na stretnutí pred začatím konania). Sociálny úrad sa týmto plánom musí tiež riadiť. Pravdepodobne budete vyzvaný zúčastniť sa posudkového zasadania, na ktorom prebehne kontrola plánu starostlivosti a to ako ho dodržiavate.

 

Going to court ~ Súdne konanie

 

Ak nebudete dodržiavať plán starostlivosti, ktorý ste podpísali, alebo ak budú pretrvávať seriózne riziká, alebo ak sa objavia nové riziká, sociálny úrad vyzve súd k začatiu konania na odobratie vašich detí do náhradnej starostlivosti. Súdneho konania sa budete musieť zúčastniť niekoľkokrát až pokiaľ súd nerozhodne o budúcnosti vašich deti.

 

Riziko

 

Ak sociálny úrad usúdi, že situácia vášho dieťaťa je neodkladná, obráti sa na súd s požiadavkou na okamžité odobratie dieťaťa bez toho, aby postupoval podľa vyššie uvedených krokov. 

 

Kto bude na stretnutí?

 • sociálny pracovník vášho dieťaťa
 • riaditeľ odboru detských služieb (miestny úrad)
 • právnik miestneho úradu
 • váš právnik
 • a všetky zainteresované strany ako lekár (alebo lekárska správa), príslušník polície (alebo policajná správa), váš sociálny pracovník (iba v prípade ak ho máte) atď.

VAŠE DIEŤA NA TOTO STRETNUTIE NEBERTE. POPROSTE NIEKOHO, KOMU VERÍTE, ABY SA VÁM O DIEŤA POSTARAL POKIAĽ BUDETE NA STRETNUTÍ. AK NEMÁTE NIKOHO, KTO BY SA VÁM POSTARAL O DIEŤA POKIAĽ BUDETE NA STRETNUTÍ, OKAMŽITE TO OZNÁMTE MIESTNEMU ÚRADU. MÔŽU NÁJSŤ NÁHRADNÉ  RIEŠENIE. 

Prosím podporte náš web akoukoľvek finančnou čiastkou. Na tejto stránke pracujú dobrovoľníci a všetky vyzbierané peniaze budú použité výlučne na technické zabezpečenie webu venovaného rodinám a deťom uviaznutým v britskom sociálnom systéme. Ďakujeme !

2 komentáre pri “Ako to funguje

 1. Rada o povedal:

  Citujem
  “Miestny orgán štátnej správy má podozrenie, že sa poriadne nestaráte o svoje dieťa, takže vám zaslali upozornenie pred začatím súdneho konania. Ak sa nebudete riadiť pokynmi, môžete očakávať súdne predvolanie a dieťa vám môžete byť odobrané.”

  Dam vam lepsiu radu. Ak obdrzite taketo upozornenie tak SADAJTE AJ S DETMI DO AUTA A CHODTE NA SLOVENSKO!

  • Dobrfd deň Janka,mf4žete predsť s oboma dce9rkami, v herni je teplfd vlnenfd koberec a sfa tam aj hračky s ktorfdmi sa mf4že hrať staršia i mladšia. Stretnutia zatiaľ pberiehajfa neforme1lne: deti sa hrajfa, rodičia sa rozpre1vajfa, ak preddu trošku ve4čšie deti robedme aj nejakfa jednoduchšiu tvorivfa aktivitku. Vstupne9 je dobrovoľne9.Tešedme sa na Ve1s

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.