Čo musíte vedieť

 

Čo musíte vedieť
  • List pred začatím konania je formálny dokument. Listom vás sociálny úrad vyzýva na stretnutie, na ktorom sa budete rozprávať o spôsobe, akým sa staráte o svoje dieťa. Prečo ste dostali tento list? Pretože sociálny úrad má podozrenie, že sa riadne nestaráte o svoje dieťa, alebo je správanie vašeho dieťaťa nekontrolovateľné.
  • V liste vám vysvetlia, prečo si myslia že sa riadne o dieťa nestaráte. Ak nesúhlasíte s dôvodmi sociálneho úradu, tak stretnutie je ten správny čas, kedy môžete namietať proti konaniu sociálneho úradu.
  • Konal sociálny úrad už pred zaslaním listu? Áno, pravdepodobne sa snažili nájsť iné spôsoby ako predísť oficiálnemu riešeniu problému / stretnutiu a ochrániť vaše dieťa pred ‘risk of harm’ ~ rizikom ujmy na zdraví dieťaťa/maloletého. Akým spôsobom? Prostredníctvom detského sociálneho pracovníka.
  • Čo ak neprídem na stretnutie? Ak sa nedostavíte na stretnutie, sociálny úrad sa obráti na súd s požiadavkou umiestnenia vašeho dieťaťa do náhradnej starostlivosti. Zapamätajte si; nikdy sa nezúčastnite týchto stretnutí bez právnika!  Ak poberáte benefity, právnu pomoc môžte vyhľadať zdarma u každej advokátskej kancelárie označenej ako ‘Legal Aid’. Ak pracujete, ale ste rodičom dieťaťa a máte ‘parental responsibly’ ~ rodičovskú zodpovednosť, právna pomoc je zdarma.
Čo musíte robiť

 

  • Prečítajte si list pozorne a pomaly. Ak nerozumiete, dajte si ho preloziť. V liste vám sociálny úrad vysvetľuje, aké má obavy a čo chce, aby ste zlepšili.
  • Okamžite vyhľadajte právnu pomoc. List si zoberte na stretnutie s právnikom.  Pýtajte sa právnika na všetko, čomu nerozumiete. Môže ma môj právny zástupca sprevádzať na stretnutí so sociálnym úradom? Áno, a môže za vás aj hovoriť. Zoberte na stretnutie priateľa, alebo osobu, ktorej dôverujete, a požiadajte ich, aby si všetko zapisovali. Ak niečomu nerozumiete, okamžite na to upozornite právnika alebo sociálneho pracovníka a zapíšte si to.
  • Skontrolujte si miesto a dátum stretnutia. Urobte všetko preto, aby ste sa stretnutia mohli zúčastniť.  Ak sa na stretnutí nemôžete zúčastniť, bezodkladne kontaktujte detského sociálneho pracovníka a dohodnite sa na zmene dátumu a času stretnutia. Telefónne číslo je na liste, ktorý vám poslali.
  • Právnika si môžete vybrať zo zoznamu právnych zástupcov, ktorý bude súčasťou listu. Komunitní právni poradcovia (ktorých služby sú zdarma) vám môžu dať kontakt na inú právnu kanceláriu než na tie, ktoré sú uvedené v tomto liste. Kontakt na komunitných právnych zástupcov je 0845 345 4 345 alebo www.communitylegaladvice.org.uk

 

 

 

 

 

 

 


Prosím podporte náš web akoukoľvek finančnou čiastkou. Na tejto stránke pracujú dobrovoľníci a všetky vyzbierané peniaze budú použité výlučne na technické zabezpečenie webu venovaného rodinám a deťom uviaznutým v britskom sociálnom systéme. Ďakujeme !

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.