Náhradná starostlivosť

Ak vám polícia náhle odobrala dieťa priamo z vášho domu a nevrátili vám ho po 72 hodinách, znamená to, že súd nariadil Care Order – náhradnú starostlivosť.

Prečo? Pretože súd uveril, že vaše dieťa pri vás trpelo, alebo môže utrpieť ujmu (na zdraví, živote, apod.) 

Kde bude moje dieťa žiť? 

Súdne rozhodovanie, kde bude vaše dieťa žiť potom, čo vám ho odobrali, už zrejme prebehlo predtým, než súd vydal príkaz na náhradnú starostlivosť. Súd musí súhlasiť s plánom starostlivosti predtým, než vydá Care order – príkaz na náhradnú starostlivosť.

OKAMŽITE KONTAKTUJTE SVOJICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV A SPÝTAJTE SA ICH, ČI SI ZOBERÚ VAŠE DIEŤA DO NÁHRADNEJ STAROSTLIVOSTI. AK ÁNO, KONTAKTUJTE SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA A POVEDZTE MU O TOM. 

Povinnosťou sociálneho pracovníka je umiestniť dieťa k rodine ak je toto možné. Rozumej; musia uprednostniť rodinných príslušníkov pred cudzími ľuďmi. Sociálny pracovník sa musí ubezpečiť, že podmienky bývania vášho rodinného príslušníka sú vyhovujúce. Ak nie sú, dieťa bude umiestnené k cudziemu človeku. Rozumej; bude bývať v cudzej krajine s ľuďmi, ktorým nebude rozumieť.

MUSÍTE KONTAKTOVAŤ SLOVENSKÚ AMBASÁDU. MUSÍTE KONTAKTOVAŤ CENTRUM PRE MEDZINÁRODNOPRÁVNU OCHRANU DETÍ A MLÁDEŽE. MUSÍTE KONTAKTOVAŤ ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR. MUSÍTE KONTAKTOVAŤ ZÁSTUPCU SR PRED EURÓPSKYM SÚDOM PRE ĽUDSKÉ PRÁVA. MUSÍTE SI NÁJSŤ PRÁVNIKA. 

 

Prosím podporte náš web akoukoľvek finančnou čiastkou. Na tejto stránke pracujú dobrovoľníci a všetky vyzbierané peniaze budú použité výlučne na technické zabezpečenie webu venovaného rodinám a deťom uviaznutým v britskom sociálnom systéme. Ďakujeme !

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.