Vysvetlivky

Abuse – zneužívanie

Britský zákon pozná štyri základné formy detského zneužívania;

  1. fyzické 
  2. emocionálne   
  3. sexuálne
  4. zanedbávanie dieťaťa

Ak si miestny úrad bude myslieť, že vaše dieťa je zneužívané jednou z týchto foriem, tak spravia všetko pre to, aby vám dieťa odobrali.

Adoption – adopcia

Vaše dieťa bude adoptované, pokiaľ súd vydá adoption order, teda príkaz na adopciu. Príkaz na adopciu môže súd vydať aj keď s tým rodičia dieťaťa nesúhlasia. Príkaz na adopciu vás zbaví parental responsibility, teda rodičovskej zodpovednosti. Znamená to, že už nebudete zákonným zástupcom dieťaťa (!) Právo  Parental responsibility prejde automaticky na nových adoptívnych rodičov, ktorí budú mať zákonnú právomoc rozhodovať o všetkých aspektoch života vášho dieťaťa.

  • Vy už nebudete rodičom dieťaťa. 
  • Vaše dieťa vám už NIKDY nebude vrátené. 
Assessment – posudok
Súd si môže vyžiadať posudok na vás a vaše dieťa ako súčasť rozhodovania o tom, ako by o vaše dieťa malo byť postarané. Tieto posudky zahŕňajú návštevu u lekárov, psychológov, detských poradcov atď. Informácie získané z týchto posudkov budú zaslané súdu.
Care – starostlivosť 
Starostlivosťou sa myslí náhradná starostlivosť o dieťa pokiaľ súd tak rozhodne. Dieťa je umiestnené do náhradnej starostlivosti ako je detský domov alebo náhradná rodina na dobu niekoľkých dní, alebo dlhých rokov.
Court Order – súdny príkaz 
Súdny príkaz môže vydať iba sudca, alebo sudcovia. Súdny príkaz môže obsahovať celú škálu rozhodnutí; od rozhodnutia kde a s kým bude vaše dieťa žiť, až po rozhodnutie s kým bude mať povolený kontakt pokiaľ bude v náhradnej starostlivosti.
Príklady súdnych rozhodnutí;
  • care order – príkaz na starostlivosť o dieťa
  • supervision order – príkaz na dozor nad vašim dieťom

Ak ktokoľvek neuposlúchne súdny príkaz, bude čeliť súdnemu konaniu.

Harm – ublíženie 

Ak dieťa utrpelo ujmu (na zdraví…), alebo je v nebezpečenstve, miestny úrad sa pokúsi dieťa ochrániť. Takto začína konanie o odobraní dieťaťa.

Letter before proceedings – upovedomenie o začatí konania 

Formálne upovedomenie o začatí konania, ktorého cieľom je ochrániť vaše dieťa pred zlou výchovou alebo zlým zaobchádzaním. Touto cestou vás vyzývajú k stretnutiu so sociálnym úradom, ktorý spadá pod miestny úrad, pretože existujú dôvody, podľa ktorých sa o vaše dieťa riadne nestaráte.

Long term fostering – dlhodobá náhradná starostlivosť

Dieťa ostáva v dlhodobej náhradnej starostlivosti až do dospelosti. Zvyčajne do šestnásteho roku života dieťaťa.

 Neglect – zanedbávanie dieťaťa

Zanedbávanie dieťaťa je ak sa dieťaťu nedostáva starostlivosti, ktorú potrebuje. Napr. jedlo, bezpečie, lásku, vzdelanie alebo všeobecnú pozornosť. 

Parental responsibility – zákonný zástupca dieťaťa 

Zákonný zástupca dieťaťa má právo rozhodovať o všetkých aspektoch života dieťaťa, teda má právo zaňho rozhodovať. Pre viac informácií klikni tu 

Residence order – príkaz na pobyt 

Toto je súdom nariadený príkaz, ktorý určuje, kde a s kým bude dieťa žiť. Človek, s ktorým bude dieťa žiť, získa Parental Responsibility, teda sa stane zákonným zástupcom dieťaťa až do šestnásteho roku jeho života. 

Special guardianship – špeciálne opatrovníctvo 

Rodinný príslušník, rodinný priateľ alebo náhradný opatrovník vášho dieťaťa môže zažiadať na súde o udelenie štatútu Special guardianship, čiže štatútu špeciálneho opatrovníka. Špeciálny opatrovník získava právo zákonného zástupcu dieťaťa. Špeciálny opatrovník je zodpovedný za všetko, čo súvisí so starostlivosťou o dieťa, ale nemôže si ho adoptovať, zmeniť mu meno, alebo s ním opustiť Veľkú Britániu na dlhšie než na tri mesiace. Špeciálny opatrovník získava toto právo do dovŕšenia osemnásteho roku života dieťaťa.

Child´s quardian – detský ochranca

Klikni tu

Children´s services – detský servis

Rozumej odbor Sociálnych služieb pre deti a mládež ktorý je súčasťou miestneho úradu. 

Judge – sudca 

Sudca je človek, ktorý má právo rozhodovať na území kraju, alebo na kráľovskom súde. 

Magistrate – zmierovací sudca

Zmierovací sudcovia, zvyčajne traja, rozhodujú vo veciach detí a rodiny. Zmierovací sudcovia rozhodujú spoločne. 

Family Group Conference – rodinná konferencia / rada

Nezávislý koordinátor zvolá vašu rodinu na stretnutie v situáciách, keď nastal problém s opaterou vášho dieťaťa.

Guardian ad litem – ochranca vašich práv 

Pochopiť súdne konania môže byť veľmi zložité. Ak súd usúdi, že nie ste spôsobilý rozhodovať vo svojom prípade samostatne, pridelí vám ochrancu vašich práv, ktorý povie vášmu právnikovi, čo robiť. Ochranca vašich práv sa vás musí spýtať na váš názor, ale musí konať výhradne vo vašom záujme; ale iba vo vašom prípade. Súd môže nariadiť vášmu právnikovi, aby konal ako aj váš ochranca práv, pokiaľ súd nemá ochrancu práv.

Solicitor / Barrister –  právnik, advokát

Právne kvalifikovaný a spôsobilý človek, ktorý zastupuje vaše záujmy pred súdom.

 

Prosím podporte náš web akoukoľvek finančnou čiastkou. Na tejto stránke pracujú dobrovoľníci a všetky vyzbierané peniaze budú použité výlučne na technické zabezpečenie webu venovaného rodinám a deťom uviaznutým v britskom sociálnom systéme. Ďakujeme !

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.