Súdne konanie

Čo musíte vedieť

Súdne konanie je formálny proces, ale pojednávanie o odobraní dieťaťa do náhradnej starostlivosti je odlišné od trestného konania. Väčšina zúčastnených na pojednávaní o odobraní dieťaťa je v prípade priamo zainteresovaná. Sudca alebo sudcovia rozhodujú na základe toho, čo by bolo pre vaše dieťa najlepšie.

V súdnej sieni môžu byť prítomní aj novinári. Sú ale limitovaní zákonom o tom, čo môžu, alebo nemôžu zverejniť, hlavne ak sa jedná o pojednávanie o odobraní dieťaťa. Novinári nesmú zverejniť vašu identitu. 

Hovoriť za vás bude váš právnik alebo obhajca

 • Nezávislý ochranca vášho dieťaťa (ochranca vášho dieťaťa reprezentuje vaše dieťa pred súdom) sa ho bude pýtať na jeho názor a pocity ohľadom celej situácie ešte pred začatím súdu. Nezávislý ochranca bude interpretovať súdu názor a pocity vášho dieťaťa.
 • Súdneho konania sa budete musieť zúčastniť viackrát, až kým sudca alebo sudcovia nezískajú všetky fakty ohľadom vášho prípadu. Sudca alebo sudcovia môžu vám alebo vášmu dieťaťu nariadiť psychologické alebo psychiatrické vyšetrenie. Súd si potom vyžiada posudok, ktorý zašle vášmu právnikovi, s ktorým sa o tomto posudku budete rozprávať.
 • Iba súd môže rozhodnúť o tom, či vám bude dieťa odobrané alebo nie. Toto rozhodnutie miestnemu úradu nenáleží.
Čo musíte robiť
 • Musíte sa dostaviť na súdne pojednávania. Hneď ako obdržíte predvolanie na súd, spravte si o tom poznámku. 
 • Informujte o tom svojho právnika a dohodnite si s ním stretnutie.
 • Rozmyslite si, ako sa na súd dostavíte a aké dokumenty si musíte so sebou vziať. 
 • Neberte na súd svoje dieťa, ale zabezpečte mu opatrovanie. Bude to dlhý deň.
 • Ak nemáte nikoho, kto by sa o dieťa postaral, informujte o tom miestny úrad, ktorý môže nájsť náhradné riešenie.
 • Ak sudca alebo sudcovia požiadajú o dodatočné posudky (od psychiatra, psychológa, zo školy apod.) musíte im to umožniť a spolupracovať s nimi.
 • Dodržiavajte termíny všetkých stretnutí so sociálnymi pracovníkmi, lekármi atď. po dobu celého súdneho procesu.
 • Ak vaše dieťa býva s vami, musíte mu umožniť, aby sa stretol s “ochrancom dieťaťa”, ktorý sa ho bude pýtať na jeho názor a pocity.

SÚDNY PROCES MÔŽE TRVAŤ NIEKOĽKO MESIACOV, POČAS KTORÝCH SA BUDETE MUSIEŤ STRETNÚŤ S RÔZNYMI ĽUĎMI ALEBO ZABEZPEČIŤ, ABY SA S NIMI STRETLO VAŠE DIEŤA. NEZABUDNITE SI O VŠETKOM ROBIŤ POZNÁMKY. 

 

Prosím podporte náš web akoukoľvek finančnou čiastkou. Na tejto stránke pracujú dobrovoľníci a všetky vyzbierané peniaze budú použité výlučne na technické zabezpečenie webu venovaného rodinám a deťom uviaznutým v britskom sociálnom systéme. Ďakujeme !

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.