Čo musíte robiť

Na stretnutí s pracovníkmi miestneho úradu budete musieť:

  • odpovedať na otázky o tom, ako sa staráte o svoje dieťa
  • odpovedať, či súhlasíte s ich návrhmi ako by ste sa mali starať o svoje dieťa. Odpovede na niektoré otázky by ste mali ponechať na svojom právnikovi.

Ako sa mám pripraviť na stretnutie s pracovníkmi miestneho úradu? 

Miestny úrad vám musí zaslať program rokovania. Tento program rokovania musia zaslať aj vášmu právnikovi. V programe bude uvedené, o čom sa s vami chcú rozprávať. Program rokovania a list pred začatím konania vám pomôžu s prípravou odpovedí. Veľmi pozorne (!) si prečítajte dôvody sociálneho úradu, pre ktoré vás vyzvali na stretnutie a pre ktoré si myslia, že sa o svoje dieťa riadne nestaráte. Skontrolujte si miesto a čas konania stretnutia a zabezpečte si stráženie pre svoje dieťa pokiaľ budete na stretnutí.

NA STRETNUTÍ SA POKÚSTE OSTAŤ POKOJNÍ. MÔŽE TO BYŤ PRE VÁS VEĽMI ŤAŽKÉ, ALE POMÔŽE VÁM TO LEPŠIE POCHOPIŤ FAKTY A TAKISTO TÝM POMÔŽETE AJ SVOJMU DIEŤAŤU. 

  • Na stretnutí pred začatím konania, na ktorom sa bude rozhodovať o odobratí, alebo ponechaní vášho dieťaťa vo vašej opatere, budete vyzvaní, aby ste zmenili prístup k výchove vášho dieťaťa. Tieto zmeny budú zaznamenané v podobe formálnej dohody, ktorú budete musieť podpísať. Rozumej – zmluva, ktorú bez právnika nepodpisujte!
  • Pokiaľ sa touto zmluvou nebudete riadiť, miestny úrad sa obráti na súd a deti vám odoberú.
  • To, ako dodržiavate zmluvu, budú sociálni pracovníci zisťovať priamo v teréne a takisto sa budete musieť zúčastňovať stretnutí, na ktorých budete musieť dokazovať, že dodržiavate zmluvné podmienky; teda, že ste zmenili prístup k starostlivosti o svoje dieťa.
  • Ak ste túto zmluvu podpísali, musíte sa ňou riadiť! Ako? Napríklad tak, že budete dodržiavať termíny stretnutí so sociálnymi pracovníkmi, lekármi, učiteľmi, jednoducho všetkými zainteresovanými autoritami.
  • Všetko si zapisujte (!) – miesta a časy stretnutí, zapisujte si mená ľudí a ich pracovné pozície, zapisujte si, čo povedali, ako sa k vám správali. Prečo? Pretože vám to pomôže na ďalších stretnutiach s miestnym úradom ako dôkaz, že ste plnili a plníte zmluvné podmienky, na základe ktorých vám dieťa neodoberú.
  • Ak budete mať problém s dodržaním čo i len nepodstatného kúsočka zmluvy, okamžite o tom informujte sociálneho pracovníka, svojho právnika a zapíšte si to. Prečo? Pretože nechcete dať sociálnemu úradu zámienku k tomu, aby vám odobrali dieťa. (!) Chcete im dokázať, že robíte maximum.<
Prosím podporte náš web akoukoľvek finančnou čiastkou. Na tejto stránke pracujú dobrovoľníci a všetky vyzbierané peniaze budú použité výlučne na technické zabezpečenie webu venovaného rodinám a deťom uviaznutým v britskom sociálnom systéme. Ďakujeme !

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.