Moje práva

Parental responsibility – Rodičovská zodpovednosť; teda zákonný zástupca 

Kto je zákonný zástupca dieťaťa?
  • Matka dieťaťa;
  • Otec dieťaťa, ak je, alebo bol ženatý s matkou dieťaťa po jeho narodení, alebo ak je uvedený ako otec dieťaťa na rodnom liste, alebo ak bol uvedený ako otec dieťaťa na britskom rodnom liste (birth certificate) pred 1. decembrom 2003, alebo ten, kto nadobudol štatút rodičovskej zodpovednosti súdnou cestou, alebo formálnou zmluvou medzi ním a matkou dieťaťa  ;
  • Starí rodičia dieťaťa, ak nadobudli štatút rodičovskej zodpovednosti súdnou cestou, alebo formálnou zmluvou medzi nimi a rodičmi dieťaťa;
  • Ktokoľvek, kto nadobudol štatút “residence order”, teda formálneho rozhodnutia o bydlisku dieťaťa na jeho adrese, alebo “guardianship order”, teda formálneho rozhodnutia o poručníctve dieťaťa, niekto ako rodinný príslušník apod.
  • Ktokoľvek, kto bol súdom menovaný ako poručník dieťaťa po smrti oboch rodičov, a toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.
Právny zástupca
Prečo potrebujem právnika? 

Z dvoch dôvodov

  1. Pretože váš právnik bude počúvať, čo mu hovoríte a vysvetlí sociálnemu úradu vaše stanovisko k danej veci.
  2. Britské právo týkajúce sa odoberania detí do náhradnej starostlivosti je veľmi komplikované, takže ho vám váš právny zástupca vysvetlí. Váš právny zástupca bude dohliadať nad zákonným postupom miestneho úradu / sociálnych pracovníkov.
Koľko zaplatím za právne služby? 

Pokiaľ sa na vás vzťahuje štatút Parental responsibility – Rodičovská zodpovednosť, tak právnikovi za to, že sa s vami zúčastní pre-proceedings meeting- stretnutí pred začatím konania, nezaplatíte nič, tieto služby sú zdarma. Prečo? Pretože zo zákona máte nárok na “Legal Aid”, teda na bezplatnú právnu pomoc. 

Ako získam Legal Aid - Bezplatnú právnu pomoc?  

Jednoducho. Potrebujete dve veci

  1. List pred začatím konania – Letter before proceedings
  2. Doklad totožnosti ako pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz

Tieto dva doklady zoberte zo sebou a ukážte ich právnikovi, potom nebudete musieť platiť.

Ako si vyberiem právnika?

Okamžite, ako obdržíte “Letter before proceedings – list pred začatím konania, musíte kontaktovať právnu kanceláriu. Zoznam bezplatných kvalifikovaných právnikov bude priložený k listu pred začatím konania. Pokiaľ nechcete využiť ich služby, spýtajte sa v kancelárii Komunitných bezplatných právnikov 0845 345 4 345 na mená a kontaktné údaje iných právnych kancelárií.

Alebo kliknite tu

Čo musím povedať môjmu právnikovi ? 

Všetko ohľadom vašej komunikácie so sociálnym úradom, alebo miestnym úradom. Ukážte mu všetky dokumenty, ktoré ste obdržali od sociálneho úradu, alebo zo školy tzv. school reports”, alebo od lekára tzv. “medical information”. Ak sa vás bude právnik pýtať na čokoľvek, čo súvisí s vašim dieťaťom a na čo poznáte odpoveď, mali by ste odpovedať pravdivo. 

ZAPAMÄTAJTE SI, ŽE VÁŠ PRÁVNIK JE VAŠA POMOC. ČÍM VIAC INFORMÁCIÍ MU POSKYTNETE, TÝM VIAC VÁM POMÔŽE. 

Čo mám robiť, ak nesúhlasím ?  

Ak nesúhlasíte s informáciami uvedenými v “Letter before proceedings” – v liste pred začatím konania, musíte o tom informovať, rozumej  – povedať veľmi rázne, ale slušne, na stretnutí so sociálnymi pracovníkmi. Musíte to povedať aj právnikovi, ktorý vám pomôže naformulovať tie správne slová, ktoré sa budú opierať o zákon.

Komu mám o svojom probléme povedať?  

Svojmu partnerovi, matke / otcovi dieťaťa, niekomu komu dôverujete. Hovoriť o tom môže byť ťažké, ale vaša rodina vám môže vyjadriť podporu a môže vám pomôcť. Môžu vám tiež ponúknuť nápad, ako môžte zlepšiť starostlivosť o vaše dieťa. 

ZAPAMÄTAJTE SI, ŽE AK OBDRŽÍTE LIST PRED ZAČATÍM KONANIA, NEZNAMENÁ TO, ŽE VÁM BUDÚ DETI AUTOMATICKY ODOBRANÉ. 

MUSÍTE MIESTNEMU ÚRADU DOKÁZAŤ, ŽE STE OCHOTNÍ S NIMI SPOLUPRACOVAŤ A ZMENIŤ PRÍSTUP K VÝCHOVE SVOJICH DETÍ. 

Prosím podporte náš web akoukoľvek finančnou čiastkou. Na tejto stránke pracujú dobrovoľníci a všetky vyzbierané peniaze budú použité výlučne na technické zabezpečenie webu venovaného rodinám a deťom uviaznutým v britskom sociálnom systéme. Ďakujeme !

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.