Prečo sa to deje?

Letter before proceedings ~ List pred začatím konania

Detaily

Prečo som dostal ‘list pred začatím konania’ od miestneho úradu?

Pretože miestny úrad má podozrenie, že sa o svoje deti dostatočne nestaráte a pretože rozmýšľa nad možnosťou, že sa obráti na súd, aby vám odobrali vaše dieťa. V liste sú vysvetlené  dôvody, prečo miestny úrad pristúpil k takémuto kroku.

Dôvody môžu byť rôzne. Podozrenie mohlo vzniknúť na základe vašich životných návykov, na základe zhoršeného zdravotného stavu vášho dieťaťa, alebo kvôli nepravidelnej školskej dochádzke. Sústreďte sa iba na dôvody uvedené v liste – nie na dôvody, ktoré si vy osobne myslite, že môžu stáť za problémom.

 

 Čo sa stane, ak nebudem dodržiavať inštrukcie uvedené v liste?

Ak sa budete vyhýbať stretnutiam s pracovníkmi miestneho úradu, úrad sociálnej starostlivosti podá návrh na odobratie vášho dieťaťa na súd, tzv: “care proceeding”.

 Čo je to ‘care proceeding‘?

 “Care proceeding” je názov formálneho procesu, na základe ktorého sa miestny úrad obracia na súd s požiadavkou k odobratiu vášho dieťaťa.

  •  To znamená , že vaše dieťa bude žiť s niekým iným po dobu niekoľkých týždňov, alebo až do momentu, pokiaľ súd nedospeje ku konečnému rozhodnutiu, čo môže trvať dlhé mesiace, a ;
  • dá miestnemu úradu právo tzv. ‘parental responsibility’ za vaše dieťa – čo znamená,  že úrad sociálnej starostlivosti bude mať právo rozhodovať o budúcnosti vášho dieťaťa, napr. aké lieky bude užívať, kam bude chodiť do školy atď.

 

Ak dostanem ‘list pred začatím konania’, budú mi deti odobrané automaticky?

Nie. Tento proces vám dá poslednú šancu dokázať miestnemu úradu, že chcete zlepšiť starostlivosť o svoje deti. Ak túto šancu nevyužijete, deti vám budú celkom určite odobrané.

 Ako je možné, že miestny úrad má takéto právomoci?

Pretože miestny úrad má zákonnú zodpovednosť a povinnosť chrániť a dohliadať na zdravie a život detí vo svojej roblasti. Ak miestny úrad dospeje k podozreniu, že život vašeho dieťaťa je v nebezpečenstve, alebo že sa o svoje dieťa riadne nestaráte, musí vo veci začať konať.

Sociálny pracovník vám vysvetlí, prečo si miestny úrad myslí, že sa o svoje dieťa dostatočne nestaráte a čo môžete v tejto veci spraviť. Sociálny pracovník vám navrhne, ako môžete zlepšiť starostlivosť o svoje dieťa.

Pokiaľ miestny úrad usúdi, že ste nezlepšili starostlivosť o svoje dieťa, pošle vám ‘letter before proceeding’ ~ list pred začatím konania.

 Čo musím spraviť ?

Musíte sa zúčastniť všetkých stretnutí, o ktoré vás miestny úrad žiada. V liste budete mať uvedený čas a miesto stretnutia.

Na stretnutí budete mať možnosť vysvetliť, prečo nesúhlasíte s názorom miestneho úradu, ale aj možnosť povedať, ako a čo chcete zmeniť v prístupe o starostlivosť vašeho dieťaťa. Veľmi pozorne si prečítajte dôvody uvedené v liste, na základe ktorých si miestny úrad myslí, že sa o svoje dieťa riadne nestaráte a rozmyslite si, či s nimi budete, alebo nebudete súhlasiť. Ak s ich dôvodmi súhlasíte, rozmyslite si, čo chcete v starostlivosti o vaše dieťa zmeniť. Ak s ich dôvodmi nesúhlasíte, budete im musieť vysvetliť prečo. Pred stretnutím vyhľadajte právnu pomoc a požiadajte vášho právnika, aby sa na stretnutí so sociálnym úradom zúčastnil s vami.

 

 

Prosím podporte náš web akoukoľvek finančnou čiastkou. Na tejto stránke pracujú dobrovoľníci a všetky vyzbierané peniaze budú použité výlučne na technické zabezpečenie webu venovaného rodinám a deťom uviaznutým v britskom sociálnom systéme. Ďakujeme !

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.