Ian Josephs radí Slovákom

Ako postupovať, keď si vás vyhliadnu britské sociálne úrady (Social Services)

 

Štyri zlaté pravidlá v skratke:

·         Ignorujte sociálnych pracovníkov!!! Nerozprávajte sa s nimi, nevpúštajte ich do domu, nedovoľte im aby na vás písali hodnotenie alebo vás posielali na psychologické ohodnotenie. Social Services (ďalej „SS“) nemajú žiadne právomoci, preto nie ste povinní ich počúvať ani poslúchať. SS sú vaši nepriatelia, preto ignorujte ich hrozby a neriaďte sa ich inštrukciami. Čím viac s nimi budete „spolupracovať“, tým väčšia je pravdepodobnosť, že neskôr prídete o svoje deti. Zdvorilo odmietnite alebo sa aj ospravedlňte, ale nikdy ich neposlúchajte!

 

Nikdy SS nežiadajte o pomoc. Dobre si vopred premyslite, ak chcete nahlásiť násilnosti svojho partnera (najmä ak ide len o verbálne násilie) alebo dokonca sexuálne obťažovanie (hlavne ak vás deti prosia, aby ste nič nehovorili), pretože keď sa raz do prípadu zapoja sociálni pracovníci alebo polícia, riskujete že prídete o deti z dôvodu „neschopnosti ich ochrániť“.

 

Nikdy nedovoľte sociálnym pracovníkom vstúpiť do vášho domu bez vopred dohodnutého stretnutia:

o    Nikdy nechoďte na stretnutia so sociálnymi pracovníkmi sami.

o    Nikdy nepristúpte na dobrovoľnú starostlivosť sociálnych služieb o vaše deti.

o    Nikdy nepriznajte žiadne pochybenie (ani oni to neurobia).

o    Nikdy voči nim nebuďte hrubí alebo nepriateľskí.

o    Zároveň ich však nikdy neposlúchajte!

o   NIKDY, NIKDY nič nepodpisujte, ani pod nátlakom! Nezabúdajte, že sociálni pracovníci nie sú polícia a nemajú žiadne právomoci na to, aby vám dávali príkazy. To môže urobiť jedine súd.

o   Ak vám súdom nebol zakázaný kontakt s deťmi, SS vám nemôžu zabrániť  stretávať sa s deťmi po návrate zo školy ani dostávať od nich emaily odoslané z akejkoľvek verejnej knižnice ani obdržať hovor na účet volaného z ktoréhokoľvek verejného telefóneho automatu, ak vytočia číslo 100.

 

Ak vám SS hrozia, že dajú vaše deti k adopcii, urobte všetko preto aby na vás nezabudli. Pevne ich objímte pri “poslednom kontakte”, aby ich nemohli od vás ľahko odtrhnúť. Opakujte im, že zlí ľudia ich kradnú pre peniaze a aby nesúhlasili s adopciou, keď im budú chcieť dať zlú novú mamu a otca!

 

Toto aspoň pomôže sabotovať pokusy o nechcenú adopciu a tiež zabezpečí, že vaše deti na vás nezabudnú a pokúsia sa s vami neskôr skontaktovať. Len málo adoptívnych rodičov je ochotných prijať dieťa, ktoré odmieta adopciu za akýchkoľvek podmienok.

 

·         Rodinné súdy: 99,7% rodičov prehrá súd s SS. Tí čo vyhrajú sú väčšinou tí, ktorí zastupujú sami seba, pretože veľká časť právnikov určených na právnu pomoc na rodinných súdoch sú „profesionálni prehrávači“, ktorí vôbec nie sú na vašej strane! Ak ste pár, nech jedného z vás zastupuje právnik a druhý z vás nech sa zastupuje sám. Hovorte fakty, nie názory. Nikdy neprerušujte prejavy iných a snáď vám bude aspoň umožnené prehovoriť na rozdiel od mnohých rodičov, ktorí navždy prišli o svoje deti bez toho aby povedali jediné slovo!

 

o   Ak je to možné, odpovedajte na všetky otázky polície a právnikov len “áno”, “nie” alebo “neviem”.

o   Nikdy sa nesťažujte na sociálnych pracovníkov alebo členov polície prítomných na súdnom procese.

o   Nikdy nehovorte, že je proti vám vymyslená konšpirácia. Namiesto toho uveďte, že sociálni pracovníci sa zúfalo snažia zakryť svoje vlastné chyby na vašom prípade a že verejní pracovníci sú notoricki známi tým, že sa radšej snažia zakryť svoje chyby ako by ich mali priznať.

o   Nikdy neodchádzajte zo súdneho pojednávania pred jeho skončením, pretože tým  umožníte SS aby vyslovili klamstvá, ktoré sa stanú faktami voči vám a ktoré už nikdy nevyvrátite.

o   Nikdy nepíšte listy sudcovi ani SS, pretože tým nič nedosiahnete a dokonca by to mohlo uškodiť vášmu prípadu.

·         Experti ako svedkovia – dovoľte použiť len profesionálov, psychológov a posudkových pracovníkov na ohodnotenie rodičov, ktorí sú uvedení na stránke http://punishmentwithoutcrime.wordpress.com Vyhnite sa takzvaným “profesionálom” dosadeným  SS, ktorí pravidelne dostávajú vysoké odmeny, aby vás zdiskreditovali!

 

·         Opustite krajinu – pamätajte si, že v Írsku nie sú žiadne nútené adopcie (na trajekt nepotrebujete cestovný pas), rovnako ako v Španielsku, Francúzsku alebo Taliansku a Severnom Cypre. Odíďte legálne (nikto vás nemôže zastaviť!) ešte počas tehotenstva alebo skôr ako sa začnú súdne pojednávania a budete v bezpečí.

 

Áno, môžete ich poraziť!

20 bodov v skratke

 

1.       Sociálne úrady (ďalej “SS”) vám nemôžu zabrániť opustiť Spojené kráľovstvo (ďalej “UK”), ak k tomu nebol vydaný súdny príkaz. Ak ste tehotná a SS vám hrozia, že vám odoberú dieťa hneď po tom ako sa narodí, najistejšie pre vás bude opustiť UK a hľadať si útočisko v inej krajine.

2.       Deťom v náhradnej starostlivosti nemôže nikto násilím zabrániť v popoludňajších návštevách alebo v telefonovaní svojim rodičom (na účet volaného, ak je to potrebné). Môžu tiež posielať a dostávať emaily, takže s nimi nestraťte kontakt.

3.       Syndróm traseného dieťaťa sa nedá s určitosťou dokázať bez modrín alebo bez predchádzajúcej histórie zranení či zneužívania.

4.       “Neschopnosť dieťaťa prospievať” sa dá vyvrátiť porovnaním prospievania dieťaťa po odobratí a pred ním. V každom prípade lekár vášho dieťaťa je tou najlepšou osobou, ktorá môže potvrdiť, že ste robili čo ste mohli. Váš lekár je zase  najvhodnejšou osobou, ktorá môže napísať vyhlásenie, že nepotrebujete užívať lieky ako napr. Prozac, aby ste dokázali ovládnuť svoj hnev a zároveň vám odporúča NEužívať žiadne lieky proti svojej vôli. Pretože niekedy vám môžu prikázať užívanie liekov osoby BEZ medicínskeho vzdelania ako napríklad sociálni pracovníci, opatrovníci alebo dokonca sudcovia!

5.       Munchausenov syndrom je vedecky nepotvrdená a v súčasnosti veľmi kritizovaná teória, v ktorej chýba reálny dôkaz o tom, že nejaký čin rodiča zámerne spôsobil ochorenie alebo fyzické ublíženie bábätku alebo malému dieťaťu. Sociálni pracovníci nemajú žiadnu kvalifikáciu na to, aby stanovili túto diagnózu, hoci to často robia!

6.       Udretie, ktoré nezanechá stopy nie je žiadnym priestupkom. Malé modriny a škrabance vzniknú vo víre každodenného života takmer u všetkých detí. Zlomeniny, popáleniny od cigariet, sťažnosti dieťaťa (nie anonymné udania!) na  sexuálne zneužívanie by mali byť posudzované nezávislými lekárskymi expertami. Na druhej strane sa len veľmi zriedka stane, že rodičia, ktorí zneužívajú alebo dovolia takéto zneuživanie sa odvážia dostaviť na súd a prosiť o vrátenie svojich detí, ktoré nenávidia.

7.       SS majú zákonom stanovenú povinnosť umiestniť deti odobraté rodičom u ich príbuzných.

8.       Aj keby vám vaši právnici tvrdili opak, máte teraz dovolené diskutovať s priateľmi a jednotlivými pomocníkmi o vašom prípade (viď Deklarácia práv dieťaťa 2004, časť 62) a dokonca váš prípad zverejniť, po tom ako budú všetky súdne pojednávania ukončené (viď prípad Clayton v Clayton).

9.       Ak vám chcú odobrať novorodenca, SS k tomu musí mať núdzový ochranný príkaz alebo policajný ochranný príkaz. Ak nemajú takýto document, držte svoje dieťa nasilu, pretože konajú nelegálne. Zo zákona máte právo na dojčenie svojho dieťaťa prirodzeným spôsobom (nie len kŕmenie odsávaným materským mliekom!) To vám samozrejme dáva tiež právo na oveľa častejší kontakt s dieťaťom.

10.   Ak vám SS odobrali dieťa ale vy ste mu nikdy neublížili a vy ani váš partner nemáte záznam v registri trestov, budete mať veľkú šancu uspieť (viď prípad P, C and S versus UK) ak sa obrátite na Súd pre ľudské práva so sídlom v Štrasburgu (majú svoju kanceláriu aj v UK) po tom ako VŠETKY vaše súdne pojednávania, vrátane odvolaní, na britských súdoch budú uzavreté. Dodržte túto podmienku, pretože inak bude vaša žiadosť zamietnutá.

11.   Podľa Dohovoru Spojených národov o právach dieťaťa, ak má dieťa dostatočný vek na to, aby rozumelo podstate súdneho pojednávania, má právo zúčastniť sa ho a byť vypočuté v konaniach, ktoré sa ho týkajú.

12.   Nikdy nepodpisujte žiadne dokumenty ani dohody a nesúhlaste s tým, že bol dosiahnutý “prah” zneužívania alebo zanedbávania. Ak váš právnik vo vašom mene uznal, že “prah bol dosiahnutý”, je to ako keby uznal, že ste zneužívali alebo zanedbávali vaše dieťa alebo ho vystavili riziku.

13.   RIZIKO=nebezpečenstvo v budúcnosti a “experti” tak robia veštecké predpovede, ktoré sú skutočne len dohadmi a nikdy sa nedajú dokázať. Títo takzvaní “experti” nie sú dôveryhodní. Profesori Meadows, Southall a Dr Marietta Higgs boli všetci zdiskreditovaní. V prípade Louise Woodwardovej si najlepší experti v krajine intenzívne oponovali a v prípade traseného dieťaťa každý svedčil v prospech tej strany, ktorá mu zaplatila! SS ignorujú odborníkov, ktorí s nimi nesúhlasia a predvolávajú na súd len expertov, ktorí sa v danom prípade priklonia na ich stranu.

14.   To, že nedôverujete sociálnym pracovníkom, neznamená že trpíte poruchou osobnosti. Mnoho uznávaných členov parlamentu, novinárov a mediálnych osobností zdieľa váš názor a pritom nečelia rovnakým obvineniam ako vy.

15.   Ak ste mali doma neporiadok, SS vám mali pomôcť upratať alebo vás aspoň upozoniť, aby ste to napravili namiesto toho, aby vám odobrali deti a nedali vám ani šancu na nápravu.

16.   Citové zneužívanie = vyžadovať príliš veľa od svojho dieťaťa, pristupovať k nemu s neúctou a bez lásky. Toto môže a malo by byť napadnuteľné, pokiaľ aplikujete zákonom stanovenú  definíciu uvedenú nižšie. Obvinenie z „možného citového ublíženia“ je zvyčajne také vágne, že nemôže spadať pod oficiálnu definíciu stanovenú Ministerstvom zdravotníctva.

17.   Ak mali vaše deti zlú školskú dochádzku, mali ste dostať písomné varovanie zo školy alebo zo sociálneho úradu pre tým, ako vám vzali deti.

18.   Zapamätajte si, že sociálni pracovníci NIE SÚ POLICAJTI. Nemôžu vám dávať príkazy ani vám zakazovať hovoriť vašim deťom ako ich ľúbite, že vám chýbajú a bojujete o to, aby ste ich získali späť. Je absolútne nevyhnutné, aby ste zo seba vyhŕkli: Ľúbim ťa a chcem ťa späť, ale zlí zlodeji detí ťa uniesli a títo krutí zlodeji ti bránia v tom, aby si sa mohol vrátiť domov.

19.   Sociálni pracovníci majú zákonom stanovenú povinnosť pokúsiť sa udržať rodinu pokope a nie ju rozdeľovať. Pred súdom by preto mali zodpovedať otázku, aké kroky podnikli k tomu, aby VAŠU rodinu udržali pokope pred tým ako vám vzali bábätko alebo dieťa.

20.   MUSÍ VÁM BYŤ DOVOLENÉ PREHOVORIŤ NA SÚDE A POVEDAŤ VŠETKO ČO CHCETE POVEDAŤ, ZAVOLAŤ VŠETKÝCH SVEDKOV, KTORÝCH CHCETE ZAVOLAŤ A PREDOSTRIEŤ VŠETKY TÉMY A ARGUMENTY, KTORÉ CHCETE PREDNIESŤ. Prepustite každého právnika, ktorý vám upiera tieto základné ľudské práva alebo čo je ešte horšie – ktorý vám radí aby ste sa vzdali a podvolili sa všetkému, čo požaduje SS. Nepotrebujete právnika, ktorý pride ľahko k peniazom tým, že zariadi vašu prehru. Ak budete zastupovať samých seba, aspoň nebudete umlčaní! Získate tak aspoň šancu na výhru!

Preklad: Janka

Autor: Ian Josephs

Zdroj: http://punishmentwithoutcrime.wordpress.com/3-get-your-kids-back/20-bullets-short/

Prosím podporte náš web akoukoľvek finančnou čiastkou. Na tejto stránke pracujú dobrovoľníci a všetky vyzbierané peniaze budú použité výlučne na technické zabezpečenie webu venovaného rodinám a deťom uviaznutým v britskom sociálnom systéme. Ďakujeme !

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.