Prečo musím ísť na súd ?

Pretože Miestny úrad vám chce odobrať vaše dieťa súdnou cestou. Prečo? Pretože ste sa nedohodli na zmene v starostlivosti o svoje dieťa podľa predstáv Miestneho úradu, alebo ste nedodržali dohodu podpísanú vami a Miestnym úradom, alebo má Miestny úrad obavy o tom, ako sa staráte o svoje dieťa.

AK SI MIESTNY ÚRAD BUDE MYSLIEŤ, ŽE VAŠE DIEŤA JE V BEZPROSTREDNOM NEBEZPEČENSTVE, OBRÁTI SA NA SÚD BEZ TOHO, ABY SA S VAMI NAJPRV POKÚSIL O DOHODU V ZMENE STAROSTLIVOSTI O VAŠE DIEŤA. 

Ako sa dozviem, kedy je súd ?

Povie vám to váš právnik. Miestny úrad vám tiež môže zaslať upovedomenie o mieste a čase súdneho konania, ale nespoliehajte na to.

Zapamätajte si;

 • zvyčajne sa to, kedy máte súd, dozviete iba pár dní pred začatím súdneho konania, ale zúčastniť sa ho musíte!

Čo sa bude diať na súde?

Sudca, alebo sudcovia sa spýtajú Miestneho úradu, prečo vám má byť dieťa odobrané. Súd sa spýta aj na váš názor. Ešte pred súdom by ste sa o tomto mali poradiť s vaším právnikom, ktorý by mal na súde hovoriť za vás. Prečo? Pretože právnici vedia používať tie správne slová, ale občas sa môže stať, že súd vyzve priamo vás aby ste prehovorili.

Súdne konania ohľadom odobrania detí do náhradnej starostlivosti sú veľmi citlivým procesom, takže sa bežne stáva, že na súd budete musieť prísť viac krát. Súd zvyčajne vyžiada o vypracovanie viacerých posudkov na vás a vaše dieťa, čo mu má pomôcť k objektívnemu rozhodnutiu.

Aké rozhodnutie môže Súd vyniesť ?

 • dieťa ostane vo vašej opatere

alebo

 • dieťa bude žiť s vašim rodinným príslušníkom, alebo priateľom

alebo

 • dieťa bude umiestnené do náhradnej starostlivosti

Je vaším právom odvolať sa a argumentovať proti týmto rozhodnutiam priamo na Súde. 

Kto bude na Súde ?

 • Sudca, alebo sudcovia
 • Vy a váš právny zástupca
 • Právny zástupca vášho Miestneho úradu (teda toho úradu, ktorý si myslí, že sa o svoje dieťa riadne nestaráte) 
 • Sociálny pracovník vášho dieťaťa
 • Detský ochranca 
 • Právnik vášho dieťaťa
Nie je zvykom, aby sa vaše dieťa zúčastnilo súdneho konania, ale občas sa stane, že sudca bude chcieť vaše dieťa vidieť.

Kto je detský ochranca a prečo ho moje dieťa potrebuje?

Detský ochranca je určený súdom, aby vyhodnotil, čo je pre vaše dieťa najlepšie. Detský ochranca pracuje pre súd, nie pre miestny úrad, alebo sociálny úrad.

Jeho práca zahŕňa stretnutia s vašim dieťaťom, s vami, s vašimi rodinnými príslušníkmi, s učiteľmi vášho dieťaťa, sociálnymi pracovníkmi, alebo s lekármi. Rozhovormi s týmito ľuďmi sa pokúšajú;

 • zistiť, čo si vaše dieťa myslí o tom, ako sa oňho staráte
 • s kým a kde chce vaše dieťa žiť

Detský ochranca potom vypracuje správu pre súd s vlastným záverom o tom, čo je pre vaše dieťa najlepšie.

NÁZOR DETSKÉHO OCHRANCU MÔŽE BYŤ ODLIŠNÝ OD TOHO, ČO MU VAŠE DIEŤA POVIE (!) 

Prečo moje dieťa potrebuje “ich” právnika ?

Aby názory a pocity vášho dieťaťa boli vypočuté súdom. Ochranca vášho dieťaťa určí právneho zástupcu vášho dieťaťa ktorému odovzdá správu o vašom dieťati. Akú správu? Správu o všetkom o čom sa ochranca rozprával s vašim dieťaťom t.j. jeho názore a pocitoch o celej situácii.

AK JE VAŠE DIEŤA DOSTATOČNE STARÉ, BUDE MU NA SÚDE UMOŽNENÉ HOVORIŤ SAMO ZA SEBA. 

Aké posudky si môže súd vyžiadať a prečo ?

Súd si môže vyžiadať veľa rôznych posudkov na vás a vaše dieťa, napríklad;

 • posudok zdravia a vývinu vášho dieťaťa
 • ak budete súhlasiť, súd si môže vyžiadať psychologický posudok  vášho dieťaťa
 • ak budete súhlasiť, súd si môže vyžiadať váš psychologický a psychiatrický posudok
 • posudok o spôsobilosti vychovávať vaše dieťa (ak vám bude odobrané) vášho rodinného príbuzného

Prečo? Pretože súd potrebuje všetky fakty o vás a o vašom dieťati aby mohol správne rozhodnúť.

Ak vás, alebo vaše dieťa súd požiada o to, aby ste sa zúčastnili týchto posudkov (rozumej, byť vyšetrený psychológom atď.) musíte tak urobiť. Prečo? Pretože súd rozhodne bez týchto informácií, čo môže znamenať, že vám súd dieťa odoberie.