Čo ak Sociálny pracovník nedodrží časť dohody?

Zavolajte mu a spýtajte sa, prečo to nedodržal. Zapíšte si čas a dátum hovoru a aj to, čo vám Sociálny pracovník povedal. Povedzte to svojmu právnikovi. Ak vás bude Sociálny pracovník ignorovať, vyžiadajte si stretnutie s jeho nadriadeným a povedzte mu o tom. Nesmiete sa báť! Musíte konať a vyžiadať si stretnutie s jeho nadriadeným (!) Prečo? Pretože tým prejavíte svoj záujem.

Dohodu nemôžem naďalej dodržiavať, čo mám robiť ?

Ak máte objektívny dôvod, (rozumej dobrý dôvod) prečo nemôžte spraviť niečo k čomu ste sa predtým zaviazali, okamžite o tom informujte Sociálneho pracovníka vášho dieťaťa a aj vášho právnika. Oni môžu zmeniť dohodu, alebo Sociálny pracovník môže dodať do dohody niečo, čo budete môcť spraviť.

Ako ma budú kontrolovať ?

Budete sa musieť zúčastňovať pravidelných stretnutí s pracovníkmi Miestneho úradu, teda s pracovníkmi z odboru Sociálnych vecí a rodiny. Na stretnutí sa vás budú pýtať, čo konkrétne ste spravili aby ste dodržali dohodu. Tak isto sa budú pýtať ľudí zainteresovaných vo vašom prípade ako lekárov, učiteľov čo si oni myslia o vašom prístupe k dohode, teda k vašim deťom.

Čo dohoda obsahuje?

Čokoľvek na čom sa s Miestnym úradom dohodnete. Ale hlavne;

  • že dieťa bude chodiť do školy každý deň
  • že dieťa bude u rodinného príslušníka, alebo priateľa pokiaľ rodič/rodičia budú v práci
  • návšteva lekára každý týždeň, ktorý sa ubezpečí, že dieťa je v poriadku
  • návšteva terapeuta špecializovaného na drogy a alkohol

Takisto v nej môžu byť uvedené úkony ktoré musí nasledovať detský sociálny pracovník ako;

  • požiadať zdravotného opatrovateľa, alebo terapeuta špecializovaného na drogy a alkohol aby navštívil rodičov.

Nikdy nesúhlaste s niečím, čo nemôžte dodržať!

Čo je to dohoda s Mestským úradom ?

Dohoda (rozumej zmluva) s Mestským úradom je oficiálny dokument, podľa ktorého ste sa vy zaviazali zmeniť svoj prístup k výchove vášho dieťaťa. Týmto dokumentom sa miestny úrad uisťuje, že vaše dieťa je a bude vyrastať v bezpečí. Tento dokument je formálny záznam (teda  použiteľný pred súdom) o tom, k čomu ste sa zaviazali na “pre-proceedings meeting”, teda na stretnutí pred začatím konaní o umiestnení vášho dieťaťa do náhradnej starostlivosti.