Európa podľa Camerona: Dávky až po rokoch a viac moci pre parlament

Odporúčame

Britský premiér predstavil zmeny, ktoré chce presadiť v Európskej únii. Podľa nich majú Briti rozhodnúť v referende.
David Cameron ukázal, akú Európu si predstavuje.

 

Dávky pre dieťa hneď po príchode do krajiny a nástupe do práce, daňové úľavy, prístup k sociálnym bytom.

Časti britského sociálneho systému, ktoré do krajiny lákajú mnoho ľudí z členských štátov Európskej únie, medzi nimi i zo Slovenska, by už o pár rokov nemuseli platiť. Aj to by bol dôsledok reformy Únie, ako si ju predstavuje Veľká Británia.

Čítaj celý článok tu 

Trestanie detí aj profirodiny pokračuje.

Odporúčame

Viete, čo je nové v prípade trojročnej Karolínky, ktorú takmer odlifrovali na Maltu? Trestanie detí aj profirodiny pokračuje. Sofistikovaným spôsobom.

Karolínka už hovorila pani Monike „mama“ a tešila sa na prázdniny so svojimi dvoma súrodencami. Nikto nevedel, že zakrátko nastanú najhoršie dva mesiace jej života. Bola z rodiny vytrhnutá do interakcií so žiadateľmi o osvojenie. Napriek tomu, že vôbec nespĺňala podmienky medzištátneho osvojenia.

Čítaj celý článok tu 

Rodiny na úteku. Náš tím preložil šokujúci dokument britskej TV stanice Channel 4 News

Odhalenie. Sieť dobrovoľníkov pomáha rodinám utiecť pred sociálnym úradom.

Exkluzívne pátranie  televízie Channel 4 News  malo za následok  bezprecedentné odhalenie tajnej siete, ktorá pomáha rodinám utiecť pred britským sociálnym systémom.

Rodiny, ktoré boli donútené k úteku pred sociálnymi úradmi hovoria, že tak museli spraviť, pretože by neboli spravodlivo vypočuté na britských rodinných súdoch. Tieto rodiny sa „strácajú“ v tajnej sieti, často prevádzkovanej online a podporovanej rodičmi, ktorí už o svoje deti prišli v sociálnom systéme.

Rozsah a prepracovanosť týchto sietí je mimoriadne sofistikovaná. Reportéri televízie Chanel 4 News sa dostali k informáciám o „bezpečných” domoch po celej Veľkej Británii, v ktorých sa rodičia schovávajú spolu so svojimi deťmi, kým nenastane ten správny čas na útek do zámoria. Do týchto úkrytov im pod rúškom noci cudzí ľudia nosia falošné rodné listy a kľúče od domov v zahraničí.

Nie je možné overiť, koľko takýchto rodín muselo utiecť pred sociálnym úradom, ale k reportérom sa dostala informácia od ženy, ktorá pôsobí v centre tejto siete, že v minulom roku došlo k 300 až 600 útekom.

Čítaj celý článok tu

Právo na NEODOBRATIE dieťaťa pri pôrode

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.

Ak vám sociálny úrad (ďalej „SS“) vezme bábätko alebo veľmi malé dieťa len z jediného dôvodu – „riziko citového zneužitia“ alebo z nejakého iného vágneho dôvodu, potom sa pravdepodobne snažia len naplniť adopčné kvóty a takýmto konaním boli  rozhodne porušené vaše ľudské práva.

Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade P, C and S versus United Kingdom bolo nasledovné: Postup Veľkej Británie, ktorá odobrala dieťa matke, ktorá nikdy nebola obvinená zo žiadneho ublíženia bol „drastický“ a matke priznalo právo na vyplatenie vysokej pokuty.

Ak vám SS vezmú novorodenca, CITUJTE TENTO ROZSUDOK NA SÚDE ako odôvodnenie na vrátenie dieťaťa do vašej starostlivosti. Uveďte, že budete postupovať podľa zákona a ak sudca odvolanie sa na tento prípad odignoruje a rozhodne vo váš neprospech, obráťte sa na Európsky súd pre ľudské práva.

Prípad  P., C. AND S. v. THE UNITED KINGDOM – (odseky  133, 137 a 138)

Citujem odsek 133: Súd prišiel k záveru, že tento drastický spôsob akým bolo odobrané dieťa S. matke krátko po narodení nebol podložený dostatočnými a relevantnými dôvodmi a nemôže byť uznaný ako v demokratickej spoločnosti nevyhnutný na zaistenie bezpečnosti S. Preto v tomto prípade došlo k porušeniu rodičovských práv navrhovateľa podľa Dohovoru, článku 8.

Autor: Ian Josephs

Zdroj: http://punishmentwithoutcrime.wordpress.com/3-get-your-kids-back/20-bullets-short/right-not-to-remove-at-birth/